1 Fråsegn - Oppstart av kommunedelplan med planprogram for E16/E39 Arna - Vågsbotn - Klauvaneset - Bergen kommune Opne dokument