1 Fråsegn om nedlegging av ambulerande trafikkstasjon i Hardanger og omgjering av Odda, Stord og Voss til sørviskontor Opne dokument