1 Oppsummering av sĂžknader etter tildelingsforskriftene i Akvakulturlova i 2014 Opne dokument
2 Tabell over vedtak etter tildelingsforskriftene i Akvakulturlova i 2014 Opne dokument