1 Endring av styrevedtekter for Fagskolane i Hordaland Opne dokument
2 Styrevedtekter for Hordaland fagskulestyre Opne dokument