1 Innspel frå Hordaland fylkeskommune til jordbruksforhandlingane 2015 Opne dokument
2 Landbruksmelding for Hordaland 2014 - 2017 Opne dokument