1 Fornying av obligasjonslån 360 mill. kr Opne dokument