1 Omklassifisering av vegstrekningar på Fv 225, 226 og 227 i Øygarden kommune til kommunal veg Opne dokument
2 Søknad frå Øygarden kommune 06 07 18 Opne dokument
3 Statens vegvesen sitt brev av 22.03.2019 - Omklassifiserin av fylkesvegar i Øygarden kommune Opne dokument