1 Nye retningsliner for avsetjing til frie fond for Fagskolane i Hordaland Opne dokument
2 Nye retningsliner for avsetjing til frie fond ved dei vidaregåande skulane og Manger folkehøgskule. Opne dokument