1 Gjennomgang og vidareføring av samarbeidsavtalar med regionale næringsretta utviklingsaktørar for 2015 og for perioden 2015 til 2017. Opne dokument