1 Fråsegn til områdereguleringsplan for Lyseparken - Os kommune Opne dokument
2 Referat dialogmøte januar 2019 Opne dokument
3 Plankart Opne dokument
4 Føresegner Opne dokument
5 Planomtale Opne dokument
6 Illustrasjonsplan Opne dokument
7 Mobilitetsplan Opne dokument
8 Retningslinjer for bygg og landskap Opne dokument
9 Risiko- og sårberheitsanalyse Opne dokument
10 Konsekvensutgreiing - Arealbruk Opne dokument
11 Merknadsskjema Opne dokument
12 Vedlegg til merknadsskjema Opne dokument