1 Rekneskapsresultat 2014 for kontrollutvalet Opne dokument