1 Bruk av elektronisk innkjøpssystem i Hordaland fylkeskommune - Fylkesrådmannen orienterer om status Opne dokument
2 Revisjonsrapport Hordaland fylkeskommune interim 2014 Opne dokument