1 Forskrifter for Fagskolen i Hordaland Opne dokument
2 Forskrift om opptak Opne dokument
3 forskrift revisjon h 2019 Opne dokument