1 Sertifikatlån 340 mill. kr - rulleringsavtale Opne dokument