1 Framlegg til partssamansetting av Yrkesopplæringsnemnda i Vestland fylkeskommune Opne dokument