1 Løyvingar til Hordaland fylkeskommune frå Klimasats Opne dokument