1 Årsmelding 2014 frå rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Opne dokument
2 Utkast til årsmelding 2014 for rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Opne dokument