1 Idrettscampus Bergen, referat frå styringsgruppemøte 14.8.19 Opne dokument