1 Brev om ikrafttreding av endingar i kommunelova og offentleglova Opne dokument