1 Skikkanemnd og skikkaansvarleg for Fagskolen i Hordaland Opne dokument