1 Uttale til høyring av gåstrategi for Bergen 2019-2030 Opne dokument
2 Gåstrategi for Bergen 2019-2030 - Høyringsutkast Opne dokument
3 Kartleggingsundersøkelse myke trafikanter i Bergen Opne dokument
4 Analyse av gangtilgjengelighet Opne dokument
5 Beskrivelse av områder for utarbeidelse av gangnettkart Opne dokument
6 Reparasjonstiltak for gangnettet i bydelssenteret Loddefjord Opne dokument