1 Rekneskapsrapport pr. august 2019 – Samanslåingskostnadar Opne dokument
2 Budsjett samanslåingskostnadar FN 140219 Opne dokument