1 Høyringsuttale - forslag til ny fagskuletilsynsforskrift Opne dokument
2 Høringsbrev - forslag til ny forskrift om tilsyn med kvaliteten i høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoletilsynsforskriften) Opne dokument