1 Fråsegn - Varsel om oppstart med planprogram for kommunedelplan for Sambandet Vest Opne dokument