1 Val av revisor for Vestland fylkeskommune - Tilråding frå kontrollutvalet Opne dokument
2 Val av revisor for fellesnemnd i samband med samanslåing av Sogn og Fjordane fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune Opne dokument
3 Saksframlegg for sak om val av revsior for Vestland fylkeskommune til møte i kontrollutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune 02.09.19 Opne dokument
4 Innstilling - Val av revisor for Vestland fylkeskommune - Tilråding frå kontrollutvalet Opne dokument