1 Invitasjon til deltaking i selskapskontroll av Storeholmen VTA AS Opne dokument
2 Selskapskontroll av Storeholmen VTA AS – Invitasjon til deltaking. Opne dokument
3 Saksframlegg kontrollutvalet i Kvam herad 011214 Selskapskontroll Storeholmen VTA Opne dokument
4 Saksprotokoll kontrollutvalet i Kvam herad 011214 Prosjektplan selskapskontroll Storeholmen VTA AS Opne dokument
5 Prosjektplan selskapskontroll av Storeholmen VTA frå Deloitte Opne dokument