1 Planrapport 2018 Regional og kommunal planlegging Opne dokument