1 Informasjonsskriv - Kommunenes og fylkeskommunenes ansvar og oppgaver for rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Opne dokument
2 Følgebrev til informasjonsskriv Opne dokument
3 Ansvar og oppgaver for RPNF Opne dokument