1 Prosjektleiar/fylkesrådmann i Vestland fylkeskommune orienterer om status i arbeidet med regionreforma Opne dokument