1 Fylkesrådmannen orienterer om status i høve innføring av ny personvernlov Opne dokument
2 Status til Kontrollutvalget november 2019 Opne dokument