1 Fylkesrådmannen orienterer om evaluering av fv 567 gjennom Hosanger Opne dokument
2 Fv 567 Hosanger sentrum - Svar på brev frå Lars Mjøs av 04.06.19 Opne dokument
3 Svar frå SVV på Lars Mjøs sitt notat av 05.11.18 Opne dokument
4 Fv 567 Hosanger sentrum - budsjettomtale og omtale i årsrapportar Opne dokument
5 Hosanger sentrum - fylkesrådmannen sitt notat til kontrollutvalet 12.06.19 Opne dokument
6 Vedlegg 4_Lars Mjøs sitt notat av 04.06.2019 Opne dokument
7 Vedlegg 5_brev frå Gaute Røsland Opne dokument
8 Fv 567 i Hosanger Opne dokument
9 Mjøsdalen-grendaråd Opne dokument