1 Deloitte presenterer interimsrevisjonsrapport for 2019 Opne dokument
2 Hordaland fylkeskommune - rapport interimsrevisjon 2019 Opne dokument