1 Varsel om endring i statlege føringar for fordeling av spelemidlar til Den kulturelle skulesekken i 2020 Opne dokument
2 Brev til Kulturtanken frå Kulturdepartementet om endring i statlege føringar for fordeling av spelemidlar til Den kulturelle skulesekken Opne dokument