1 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan fråfall i vidaregåande opplæring Opne dokument
2 Status forvaltningsrevisjon om fråfall i vidaregåande opplæring - per 01.11.2019 Opne dokument
3 Forvaltningsrevisjon om fråfall i vidaregåande opplæring - Status handlingsplan per 01.11.2019 Opne dokument