1 Oppfølging av forvaltningsrevisjon av personalforvaltninga i Hordaland fylkeskommune Opne dokument
2 Handlingsplan for oppfølging av forvaltningsrevisjon av personalforvaltninga i HFK Opne dokument