1 Vedtak i TING 01.10.19 Finansrapport 2. tertial 2019 Opne dokument