1 Vedtak i TING 01.10.19 Godkjenning av prosjektrekneskap Bergen handelsgym Opne dokument