1 Vedtak i TING 01.10.19 Forvaltningsrevisjon innan transporttenesta for forflytningshemma Opne dokument