1 Vedtak i TING 01.10.19 Selskapskontroll av VIGO IKS Opne dokument