1 Vedtak i FN 18.09.19 Reglement for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune Opne dokument