1 Vedtak i FN 18.09.19 Val av revisor for Vestland fylkeskommune Opne dokument