1 Rettstvistar i Hordaland fylkeskommune per 17. oktober 2019 Opne dokument