1 Tildeling av oppdraget som teknisk arrangør av UKM Hordaland 2015. Orientering. Opne dokument
2 Godkjenning av brev Opne dokument
3 Samarbeid om UKM Hordaland 2015. Vurdering Opne dokument