1 Eigarskapsforvaltning - styrerepresentasjon og kompetanse. Retningsliner Opne dokument
2 Val til selskapsstyre - gruppeleiarane sitt ansvar Opne dokument