1 Spørsmål frå Bondhus (SP) - Kystsoneplanen, Sunnhordland og Ytre Hardanger Opne dokument