1 Selskapskontroll av Ferde AS - Status i arbeidet ved Deloitte Opne dokument
2 Prosjektplan - selskapskontroll av Ferde AS 4.11.19 Opne dokument
3 Finansiell revisjon og selskapskontroll Opne dokument