1 Orientering om oppfølging strategisk næringsplan i BRB Opne dokument