1 Partsbrev vedr. Selskapskontroll av Storeholmen VTA AS - invitasjon til deltaking Opne dokument