1 Selskapskontroll av Storeholmen VTA AS - Status i arbeidet ved Deloitte Opne dokument