1 Godkjenning av 5 prosjektrekneskapar Opne dokument
2 Dokumentet er tilgangsbeskytta
3 Rekneskapsavslutting prosjekt nr. 01071 - Ågotnes tannklinikk Opne dokument
4 Rekneskapsavslutting prosjekt nr. 01071 - Ågotnes tannklinikk Opne dokument
5 Dokumentet er tilgangsbeskytta
6 Rekneskapsavslutting prosjekt nr. 03162 - Odda vgs - inneklimatiltak Opne dokument
7 Rekneskapsavslutting prosjekt nr. 03162 - Odda vgs - inneklimatiltak Opne dokument
8 Dokumentet er tilgangsbeskytta
10 Rekneskapsavslutting prosjekt nr. 03166 - Slåtthaug vgs - brannsikring Opne dokument
11 Rekneskapsavslutting prosjekt nr. 03166 - Slåtthaug vgs - brannsikring Opne dokument
12 Dokumentet er tilgangsbeskytta
14 Rekneskapsavslutting prosjekt nr. 06017 - Bergen Handelsgym. - tilbygg Opne dokument
15 Rekneskapsavslutting prosjekt nr. 06017 - Bergen Handelsgym. - tilbygg Opne dokument
16 Dokumentet er tilgangsbeskytta
18 Rekneskapsavslutting prosjekt nr. 04100 - enøk-tiltak Langhaugen vgs. Opne dokument
19 Rekneskapsavslutting prosjekt nr. 04100 - enøk-tiltak Langhaugen vgs Opne dokument
20 Dokumentet er tilgangsbeskytta